Za uspořádání celého setkání patří velký dík Ablákelovi, který byl hybnou silou celé akce, a Anpao s Okeyou, kteří mu s tím pomohli. Kotlík, za pomoci zejména Jamma a Báry, připravovali pokrmy a zásobovali nás kaloriemi. Svou přítomností ke zdaru přispěli:

Ve čtvtek se účastníci teprve začali scházet, zato v pátek se skočilo do programu rovnýma nohama. Hlavním bodem programu bylo rozdělávání ohně pod vedením Jamma, vyústěním pak akční hra provázená ohněm. Mimo to se malovaly skleněné svícínky a proběhlo medicinové kolo.

V sobotu ráno proběhla diskuze k obsahu ohnivecké Čotokvy, následovaná hříčkami venku. Okeya povídal o historii a tradicích potní chýše. Odpoledne jsme připravovali chýši, hranici, kameny a sami sebe na initi. Pak jsme pomalu a důkladně jedli jablko, zapojujíce všechny smysly. Večer proběhla initi, každé kolo vedla dvojice lidí (jak nás provázek a osud spojil). Po večeři probíhala diskuze vedená Pierem, která se ponejvíce stočila k přirozenému chování a myšlení a řízené či přirozené výchově dětí (těžko se to píše krátce, omlouvám se za zkreslení). Přitom jsme pekli a jedli jedlé kaštany přivezené Wičanhpi z Francie.

V neděli jsme poklízeli po initi a pod vedením Anpao meditovali. Odlehčením bylo rozmotávání Gordického uzlu. Později dopoledne nám sluníčko umožnilo sedět venku a povídat si o aktuálních ohniveckých problémech ve kmenech. Tím se již čas nachýlil a stihli jsme jen tak tak se rozloučit rafinovaným oběhem zapálených svícínků, které jsme si namalovali. Pak už začalo lidí ubývat, až zůstal srub úplně opuštěný a prázdný...

Kapitoly