Ohnivecké setkání se konalo v sroubku u Starého Kolína, na malebném místě u ramena Labe. Nepřálo nám příliš počasí, vytrvale pršelo a sněžilo, a tak jsme byli odkázáni hlavně na 2 místnosti, kde nás o sebe zakopávalo kolem 25 osob. Zvládli jsme to však v pohodě.

Hlavním tématem víkend bylo ohnivectví v kmeni dospělých, i když některé části programu z toho vybočovaly. Zajímavá byla pohybová a hlasová dramatická výchova (a relaxace), dále jsme mluvili o vývojové psychologii dospělých. Tentokrát bylo hodně času i na diskuze, co v kmeni pálí a také o obřadech a zvycích spojených s přechodem z Malé do Velké lóže.

Kapitoly