V pátek večer jsme se sjeli z různých koutů - Awačin, Wičanhpi, Klára, Okeya, Michal, Eliška, Lili, Radek, Olowan a Wanigiska z Prahy a Popelka s Divim a Markétkou z Boru. Večer jsme hlavně povídali, pili a hodovali.

Původně byl víkend plánován jako "na běžky", počasí však rozhodlo jinak. V horních částech Jizerek se ještě běžkovat dalo, ale počasí lákalo spíše k procházce. A tak jsme se v sobotu vydali dolů do Janova na bobovou dráhu a několikrát ji sjeli nahoru a dolů. Pak jsme vystoupali nahoru do svahu k Hraničné a rozdělili se na dvě skupiny - skupina "K" s kočárkem šla po cestách do Bedřichova, skupina "B" (Bez kočárku) šla po hřebeni přes Webrovu chatu a Maliník. Obě skupiny se sešli na obědě v restauraci Eso. Pak nastalo další dělení - část lidí se vracela do chaty přes Královku, zatímco druhá se také vracela do chaty přes Královku, předtím šla ale ještě k České chalupě, Strážnímu buku, Mlynářovu kříži a Hrobu mrtvých mužů. Obě skupiny se sešli na večeři v chatě... Večer jsme hráli, povídali, prohlíželi fotky, pili a hodovali.

V neděli jsme vyrazili už jen na kratší výlet do Maxova a odtud na Bramberk, na Slovanku a domů. Postupně se oddělovaly slabší skupiny a odjížděly domů. Na ty nejvytrvalejší zbyl za odměnu úklid chaty...

Kapitoly